• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Робота з обдарованими дітьми

Організація роботи з обдарованими дітьми

Реалізація комплексу заходів підтримки здібних та обдарованих дітей здійснюється згідно «Програми роботи з обдарованою молоддю в закладах освіти Нововодолазького району».

Актуальність комплексу заходів продиктована необхідністю педагогічної підтримки обдарованих дітей, зниженням зацікавленості учнів та батьків у досягненні максимально можливих результатів навчання, характерним для суспільства послабленням значущості якісних знань, досягнень в інтелектуальному розвитку. Основою роботи з обдарованими дітьми повинне стати реальне знання їхніх потенційних можливостей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості. Саме тому важливим є визначення пріоритетів у цьому аспекті діяльності закладу, створення чіткої системи роботи з названою категорією учнів, здійснення пошуку, відбору, творчого пошуку обдарованої, талановитої учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва, спорту, створення сприятливих умов для реалізації потенціальних можливостей дітей.

Завдання:

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє активна діяльність педагогів школи. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме:

- удосконалення системи пошуку й розвитку обдарованих дітей;

- забезпечення умов розвитку обдарованих дітей

З цією метою щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний банк «Обдарована молодь».

У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдаро­ваності учнів.

Робота направлена на розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів. Зібрано нормативні документи, що регламентують роботу з обдарованими учнями.

З метою розвитку творчих здібностей учнів щороку прово­диться розробка варіативної частини навчального плану. Певна частина годин використовується для проведення спецкурсів та курсів за вибором.

Працюючи над методичною темою: «Забезпечення якості знань учнів шляхом підвищення професійної компетенції вчителя», колектив школи ставить за мету: виявити і допомогти учневі розвинути інтелектуальні та творчі здібності, природні задатки.

Заходи щодо роботи з обдарованими дітьми на 2017/2018 н. р.

№ з/п Зміст заходу Відповідальні Термін виконання
1. Виявлення обдарованих дітей
1.1. Проведення анкетування та діагностування обдарованих дітей на предмет їхніх здібностей Кл. керівники. вчителі – предметними. Вересень
1.2. Формування бази активних форм, методів роботи з обдарованими і здібними учнями Вчителі - предметники Вересень
1.3. Поповнити банк обарованих дітей Педагог –орг.. Вересень
1.4. З метою навчально-методичного забезпечення: - формування бібліотечного фонду, орієнтованого на роботу з обдарованими дітьми. - створення дидактичного та роздаткового матеріалу для роботи з обдарованими дітьми, в тому числі для індивідуальної; - використання банків завдань Вчителі- предметники Постійно
2. Методичний супровід роботи з обдарованими дітьми
2.1. Складання графіка індивідуальних занять з учнями щодо їх підготовки до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах Кл. керівники. вчителі – предметними. Вересень
2.2 Організація індивідуальних занять Кл. керівники. вчителі – предметними. Вересень
2.3 Залучати обдарованих учнів до активної участі в предметних тижнях, конкурсах, олімпіадах, МАН. Вчителі- предметники Жовтень- травень
2.4 В кінці року узагальнити роботу з обдарованими учнями Вчителі-предметники Травень
2.5 Моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів варіативної частини навчального плану Вчителі - предметники Грудень - травень
3. Система пошуку обдарованих дітей
3.1. Проведення інтелектуальних ігор, турнірів Протягом року ЗДНВР
3.2. Участь в олімпіадах (шкільних, районних, обласних). За окремим планом ЗДНВР
3.3. Проведення предметних тижнів. За окремим планом ЗДНВР
3.4. Робота системи додаткових індивідуальних занять (3-11 класи). Постійно ЗДНВР
3.5 Участь у районних предметних турнірах. За окремим планом ЗДНВР
4. Навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей
4.1. Поповнити банк даних обдарованих дітей. Вересень ЗДНВР
4.2. Закріплення учителів-кураторів за обдарованими учнями з метою проведення індивідуальної роботи та розвитку дітей. Щорічно вересень ЗДНВР
4.3. Здійснення інноваційної діяльності, впровадження в практику роботи якісних форм навчання. Вивчення питання «Адаптація дітей шестирічного віку до навчання в школі» Постійно ЗДНВР Педколектив
5. Стимулювання творчої діяльності учнів
5.1. Заохочення учнів у вигляді екскурсій, поїздок. За окремим планом Педагог - організатор
5.2. Нагородження призами учнів за перемогу у конкурсах, олімпіадах, турнірах, тощо. Постійно Адміністрація
5.3. Проведення свята Наума та висвітлення перебігу свята на сайті школи Січень Педагог - організатор
6. Підготовка дітей до участі в роботі МАН
6.1. Залучення обдарованих дітей до дослідницької діяльності Вересень -грудень Вчителі-предметники
6.2. Планування роботи щодо підготовки учнів до участі в МАН Вересень ЗДНВР
6.3 Складання графіка індивідуальних консультацій щодо підготовки учнів до роботи в МАН Вересень ЗДНВР
6.4 Визначення теми, мети, об’єкту, завдань наукової роботи Вересень Вчителі-предметники
6.5. Проведення шкільного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Листопад Вчителі-предметники
6.6 Висвітлення творчих здобутків учнів на сайті Протягом року
7. Проведення предметних тижнів
7.1. Планування роботи предметних тижнів Червень ЗДНВР
7.2. Упровадження нетрадиційних форм у практику проведення предметних тижнів Серпень -вересень Вчителі-предметники
7.3. Обговорення результатів на ШМО Травень ЗДНВР
7.4. Висвітлення перебігу предметних тижнів на сайті Протягом року Педагог - організатор

Підготовка дітей до участі в роботі МАН

Зміст роботи Термін проведення Відповідальний Форма контролю Відмітки про виконання
Залучення обдарованих дітей до дослідницької діяльності Вересень -грудень Учителі-предметники Проекти, роботи
Планування роботи щодо підготовки учнів до участі в МАН Вересень ЗДНВР План заходів
Складання графіка індивідуальних консультацій щодо підготовки учнів до роботи в МАН Вересень ЗДНВР Графік консультацій
Визначення теми, мети, об’єкту, завдань наукової роботи Вересень Учителі-предметники Проекти, роботи
Проведення індивідуальних консультацій із керівниками Вересень -грудень ЗДНВР Індивідуальні консультації
Проведення шкільного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Листопад ЗДНВР Інформація
Висвітлення творчих здобутків учнів на сайті НВК Протягом року Учителі-предметники Інформація
Кiлькiсть переглядiв: 210

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.